Inici -> Perfil del contractant

Perfil del contractant

 

Que és el servei?

El perfil del contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes per una cuatia igual o superior a 50.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una cuantia igual o superior a 18.000 euros.

Que puc trobar?

En el perfil del contractant trobaran, informacion relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i altres ens depenents. També trobessin el plec de clausulas administratives generals, els plecs modelo de clausulas administratives particulars i les instruccions internes de contractació de les entitats publiques empresarials i de les societats mercantils dependents.

Les persones interessades a conèixer l'activitat contractual municipal o a participar, trobessin en el perfil del contractant els plecs de clausulas administratives particulars i tècniques; els terminis de presentació i altres informacions essencials per a cada procediment.

 

 

Serveis relacionats

 

 

21 de Març del 2016