Inici -> Tributs i pagaments

Tributs i pagaments

 

Per a l'abonament dels diferents tributs, taxes o preus públics, l'Ajuntament ofereix als ciutadans diferents solucions per a realitzar pagaments.

El ciutadà pot realitzar un pagament telemàtic mitjançant la plataforma RedSys i obtenir el justificant de pagament corresponent.

Cadascun dels tributs es regirà conforme el que estableix l'ordenança corresponent, especificant-se en cadascuna d'elles les circumstàncies particulars d'aquests tributs.

Les dades que es poden consultar a través d'aquest servei són:

  • Rebuts: relació de rebuts pendents de pagament i rebuts cobrats.
  • Consulta de conceptes pels quals tributa: informació sobre els rebuts dels diferents conceptes tributaris, agrupant els mateixos en funció del seu estat.
  • Calendari fiscal: calendari del contribuent.
 

Serveis relacionats

 

 

21 de Març del 2016