Ordenances municipals

En aquesta secció es troben les ordenances fiscals i no fiscals del municipi que es troben en vigor.