Data i hora oficial: dissabte 19 de gener de 2019, 14:12:49
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Urbanisme
5 anuncis
Modificació del POUM que actualitza l'Agenda i documents socioeconòmics i modifica l'art. 28 de les Normes Urbanístiques
16/01/2019 16:20 - Registre de publicació

Els documents socioeconòmics actualitzats són els següents: Memòria Social, Avaluació econòmica i financera, Sostenibilitat econòmica i financera, Fitxes econòmiques de sectors i polígons

Termini d'exposició: 1 mes

Aprovada inicialment per acord del Consell Plenari de 21.12.2018

Documents associats:
Notificació infructuosa exp. imposició quotes Pol. IV la Mora
20/12/2018 08:36 - Registre de publicació

Anunci de notificació infructuosa del decret del tinent d'alcalde de Territori de 25 de novembre de 2018 en l'expedient d'imposició de les quotes d'urbanització del projecte de reparcel·lació econòmica del Polígon IV de la Mora.

Termini d'exposició: 1 mes

Notificació infructuosa exp. imposició quotes Pol. IV de la Mora
20/12/2018 08:36 - Registre de publicació

Anunci de notificació infructuosa de l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de setembre de 2018 en l'expedient d'imposició de les quotes d'urbanització del projecte de reparcel·lació econòmica del Polígon IV de la Mora.

Termini d'exposició: 1 mes

Projecte d'Urbanització del PA 28 c-d Cossis sud i l'annex per a l'execució de l'enllumenat públic
20/12/2018 08:31 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

Aprovació inicial per acord de la Junta de Govern Local de data 13.12.2018

Documents associats:
Pla especial que té per objecte possibilitar la implantació d'un centre de culte al local situat al c/ Sant Antoni M. Claret núm. 1 baixos 1ª
20/12/2018 08:31 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

Aprovació inicial per acord de la Junta de Govern Local de data 13.12.2018

Documents associats:

Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica