Data i hora oficial: dissabte 24 de agost de 2019, 18:02:25
Sincronitza Interrupcions

Tauler d'anuncis

 
Totes
161 anuncis
Anunci referent a la nova ordenació del trànsit a Bonavista
21/08/2019 11:06 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del decret del Conseller delegat de Seguretat ciutadana, Protecció civil i l'Àrea d'Educació i Ocupació, de 20 d'agost de 2019, pel qual s'aprova la nova ordenació del trànsit a Bonavista, on s'estableix el doble sentit de circulació al carrer Vint-i-sis i es modifiquen els sentits de circulació del trànsit dels carrers Set i Vuit.

Termini d'exposició: 1 mes

Ajuntament de Valls
20/08/2019 13:01 - Registre de publicació

Categoria: Anuncis Externs

Notificació de tramitació de l'expedient 19025, d'execució subsidiària. (Ref. interna 2019/17/G333)

Termini d'exposició: 10 dies hàbils

Anunci referent a la convocatòria d'examen per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista
16/08/2019 11:41 - Registre de publicació

Categoria: Trànsit, transports i mobilitat

Anunci del decret de la consellera delegada de Consell de districtes i Nova ciutadania , Domini Públic, Llicències i Comunicacions Ambientals de data 14 d'agost de 2019 pel qual es convoca l'examen per a l'obtenció de la cartilla municipal de taxista que se celebrarà el 28 de novembre de 2019, de 10 h a 12 h a l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET). El període per presentar les sol·licituds s'inicia avui, amb la publicació d'aquest Anunci i finalitza el 30 de setembre de 2019.

Termini d'exposició: Fins el 30 de setembre de 2019

Citació per compareixença en procediments de recaptació
16/08/2019 09:51 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 13 d'agost de 2019 en procediment de recaptació. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de Gestió tributària
13/08/2019 10:11 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de 6 d'agost de 2019 en procediment de Gestió tributària de l'Ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Citació per compareixença en procediments de Gestió tributària i recaptació
13/08/2019 10:11 - Registre de publicació

Categoria: Gestió tributària i recaptatòria

Anunci de notificació de 5 d'agost de 2019 en procediment de Gestió tributària i recaptació de l'ajuntament de Tarragona. Citació per a notificació per Compareixença.

Termini d'exposició: 15 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació en el BOE

Sanitat.Ordre de comís gos PPP
13/08/2019 10:11 - Registre de publicació

Categoria: Salut pública i animals

Notifiquem el comis del gos amb el num.xip 941000024544553. El comís es portarà a terme al carrer López Peláez, num. 12 2n 6na. de Tarragona.

Termini d'exposició: 45 dies hàbils

Documents associats:
Informació pública Reparcel·lació PAU 58 a
13/08/2019 10:06 - Registre de publicació

Categoria: Urbanisme

Informació pública de l'aprovació inicial del Text refós del Projecte de compensació del PAU 58 a, Túria oest

Termini d'exposició: 1 mes

Decret d'Alcaldia de 6 d'agost de 2019, de Cartipàs municipal
07/08/2019 12:11 - Registre de publicació

Categoria: Règim interior

Termini d'exposició: Indefinit

Anunci aprovació definitiva projecte reforma plaça urbanització del Pilar de Tarragona
07/08/2019 11:21 - Registre de publicació

Categoria: Obres municipals

Anunci aprovació definitiva del projecte per a la reforma de la plaça situada entre els blocs "camisas" i "riu Cinca" de la urbanització del Pilar de Tarragona

Termini d'exposició: Indefinit


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica