Data i hora oficial: dilluns 03 de agost de 2020, 17:24:07
Sincronitza Interrupcions

Pla d'ordenació urbanística municipal

 

POUM

12ª Modificació puntual del POUM amb l'objecte de modificar les determinacions de l'Agenda i Estudi econòmic pel que fa als àmbits Pla parcial 1 i Polígon d'Actuació urbanística 58a
24/05/2019 09:18 - Registre de publicació

Aprovació inicial per acord del Consell Plenari de data 21.07.2017.

Aprovació provisional per acord del Consell Plenari de data 21.12.2018.

Aprovació definitiva per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de data 26.04.2019.

Publicació de la resolució d'aprovació definitiva de la Modificació puntual del POUM i de les normes urbanístiques en el DOGC núm. 7880 de data 22.05.2019.


Seu Electrònica