Fecha y hora oficial: martes 01 de diciembre de 2020, 03:51:09
Sincronizar Interrupciones

POUM

8ª Modificació puntual de l'agenda econòmica i objectius del POUM relativa al sector del PMU 34 Gimnàstic de Tarragona-Arrabassada
05/12/2018 12:31 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de data 15.10.2018

Publicació de l'anunci d'aprovació definitiva al DOGC núm. 7749 de data 16.11.2018


Sede Electrónica