Data i hora oficial: dissabte 24 de octubre de 2020, 17:45:10
Sincronitza Interrupcions

Pla d'ordenació urbanística municipal

 

POUM

5ª Modificació puntual del POUM a l'àmbit del PPU62 "Sector Culubret" i PPU41 "Vall del Llorito", consistent en la modificació de l'agenda i de l'àmbit
15/12/2017 14:15 - Registre de publicació

Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,  DOGC núm. 7495 de data 15.11.2017, de les següents resolucions del conseller de Territori i Sostenibilitat i de les normes urbanístiques de la modificació:

-resolució de data 28.10.2016, d'aprovar definitivament la Modificació puntual del POUM a l'àmbit del PPU62, "sector Culubret" i PPU41, "Vall del Llorito", de Tarragona, amb condicions

-resolució de data 29.09.2017 de donar per complerta la condició d'eficàcia de l'executivitat de la resolució de data 28.10.2016 d'aprovació definitiva de la Modificació puntual del POUM

 

 


Seu Electrònica