Data i hora oficial: dissabte 24 de octubre de 2020, 16:41:43
Sincronitza Interrupcions

Pla d'ordenació urbanística municipal

 

POUM

1a - Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal referent al sistema costaner i portuari de Tarragona
15/10/2015 14:05 - Registre de publicació

Aprovada definitivament per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de data 10 de desembre de 2014, amb el benentès que, pel que fa a la clau 1a, no s'admeten les instal·lacions de tancs de productes químics, dipòsits de criogènics, torxes de gasos i refineries.

Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 6813 de data 18.02.2015.


Seu Electrònica