Data i hora oficial: divendres 10 de juliol de 2020, 18:38:55
Sincronitza Interrupcions

Pla d'ordenació urbanística municipal

 

POUM

Plànols d'informació
13/05/2013 08:06 - Registre de publicació
Sèrie 02. Classificació del sòl i usos predominants del sòl urbà i urbanitzable - e:1/10.000
Sèrie 05. Sistemes viari i ferroviàri bàsics - (sense plànols)
Sèrie 07. Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - e:1/2.000

Seu Electrònica