Data i hora oficial: dimarts 19 de gener de 2021, 03:45:26
Sincronitza Interrupcions

POUM

Plànols d'informació
13/05/2013 08:06 - Registre de publicació
Sèrie 02. Classificació del sòl i usos predominants del sòl urbà i urbanitzable - e:1/10.000
Sèrie 05. Sistemes viari i ferroviàri bàsics - (sense plànols)
Sèrie 07. Qualificació del sòl urbà i urbanitzable - e:1/2.000

Seu Electrònica