Data i hora oficial: dissabte 24 de octubre de 2020, 17:40:48
Sincronitza Interrupcions

Pla d'ordenació urbanística municipal

 

POUM

Modificacions puntuals del POUM

16 publicacions
11ª Modificació puntual del POUM a l'àmbit del PMU13b, turó de la Budellera Sud
12ª Modificació puntual del POUM amb l'objecte de modificar les determinacions de l'Agenda i Estudi econòmic pel que fa als àmbits Pla parcial 1 i Polígon d'Actuació urbanística 58a
13ª Modificació puntual del POUM en l'àmbit del Teatre Romà, Cases barates i Sant Pere i Sant Pau
14ª Modificació puntual del POUM per a la seva adaptació al Pla director costaner PDUSC 1 i PDUSC 2 de Tarragona
15ª Modificació puntual del POUM a la zona del centre històric de la Part Alta de Tarragona
16ª Modificació puntual del POUM de l'article 188 de les Normes urbanístiques, el qual regula les condicions d'edificació i ús de la clau 14a1

Seu Electrònica