Data i hora oficial: dimarts 13 de abril de 2021, 11:33:03
Sincronitza Interrupcions

POUM

Modificacions puntuals del POUM

16 publicacions
1a - Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal referent al sistema costaner i portuari de Tarragona
2a - Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en la redistribució de part de l'aprofitament dins del PERI 6 (Zona del gas), en els terrenys amb façana a l'avinguda Roma i el passeig de la Independència
3a - Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de Tarragona que té per objecte el canvi de qualificació de diversos àmbits de sòl urbà consolidat destinats als sistemes de zones verdes i equipaments
4a - Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal consistent a regular les zones on és permès implantar centres de culte, al terme municipal de Tarragona
5ª Modificació puntual del POUM a l'àmbit del PPU62 "Sector Culubret" i PPU41 "Vall del Llorito", consistent en la modificació de l'agenda i de l'àmbit
6ª Modificació puntual del POUM per esmenar una errada de titularitat de l'equipament sanitari i social de Ponent existent al c/ Menorca, 26
7ª Modificació puntual del POUM per a l'adaptació a la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'Accessibilitat
8ª Modificació puntual de l'agenda econòmica i objectius del POUM relativa al sector del PMU 34 Gimnàstic de Tarragona-Arrabassada
9ª Modificació puntual del POUM a l'àmbit de la finca situada a l'Av. Catalunya núm. 50
10ª Modificació puntual del POUM a l'àmbit del PPU43, sector Mas d'en Sorder

Seu Electrònica