Fecha y hora oficial: sábado 15 de agosto de 2020, 01:35:13
Sincronizar Interrupciones

Urbanismo

 

Planejament vigent - Plans especials

9 publicaciones
Pla especial urbanístic per a la implantació d'un centre de culte al local situat al c/ Sant Antoni Maria Claret núm 1 baixos 1ª
22/06/2020 12:13 - Registro de publicación
Enlaces:

Publicació de l'anunci d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 3939 del dia 1 de juliol de 2020

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 13.12.2018

Aprovación definitiva: Acord del Consell Plenari de 03.04.2020

Pla especial en l'àmbit de l'equipament sanitari "Residència de Ponent", presentat per la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla
17/07/2018 11:20 - Registro de publicación
Enlaces:

Publicació dels acords d'aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 136 de data 13.07.2018

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 19.01.2017

Aprovación definitiva: Acords del Consell Plenari de dates 09.10.2017 i 17.11.2017

Pla especial urbanístic de concreció d'ús de l'"Edifici Telefònica", Rambla Nova 74 - c/ Fortuny 1A
22/12/2017 13:23 - Registro de publicación
Enlaces:

Publicació de l'acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 2 de data 03.01.2018

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 19.01.2017

Aprovación definitiva: Acord del Consell Plenari de data 17.11.2017

Pla especial per a l'ampliació d'usos d'un equipament existent en els terrenys de l'església de Sant Antoni de Pàdua Pares Caputxins
15/12/2017 14:17 - Registro de publicación
Enlaces:

Publicació de l'acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 86 de data 05.05.2017

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 28.10.2016

Aprovación definitiva: Acord del Consell Plenari de data 17.03.2017

Pla especial urbanístic per generar un nou habitatge per divisió d'habitatge preexistent al c/ de la Nau, 13, principal del terme municipal de Tarragona
18/08/2017 09:36 - Registro de publicación
Enlaces:

Publicació de l'aprovació definitiva al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, DOGC núm. 7408 de data 10 de juliol de 2017

Aprovación inicial: Per acord de la Junta de Govern Local de data 25.11.16

Aprovación provisional: Per acord del Consell Plenari de data 17.03.17

Aprovación definitiva: Per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de data 04.05.17

Pla especial de concreció d'ús d'una finca municipal qualificada d'equipament on es troba l'edifici blanc de Bonavista, redactat pels serveis tècnics d'Urbanisme
30/10/2015 13:01 - Registro de publicación
Enlaces:

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. BOPT núm. 202 de 31/08/2015

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 23/04/2015

Aprovación definitiva: Acord del Consell Plenari de 17/07/2015

Pla especial urbanístic per al desenvolupament de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del sistema portuari, clau 1 de Tarragona, promogut per l'Autoritat Portuària
16/10/2015 13:39 - Registro de publicación
Enlaces:

Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 6818 de 25/02/2015

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 13/12/2013

Aprovación provisional: Acord del Consell Plenari de 20/06/2014

Aprovación definitiva: Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona de 30/10/2014

Text refós del Pla especial sobre infraestructures de telefonia mòbil al municipi de Tarragona
Pla especial per fixar les condicions d'ordenació d'un equipament religiós en els terrenys del centre parroquial Santa Maria a Bonavista, promogut per l'Arquebisbat de Tarragona
05/11/2014 13:11 - Registro de publicación
Enlaces:

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. BOPT núm. 138 de 16/06/2014

Aprovación inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 10/01/2014

Aprovación definitiva: Acord del Consell Plenari de 28/04/2014


Sede Electrónica