Data i hora oficial: dissabte 04 de juliol de 2020, 14:58:50
Sincronitza Interrupcions

Planejament urbanístic

 

Planejament vigent - Plans parcials urbanístics

3 publicacions
Pla parcial urbanístic 62, sector Culubret
05/05/2020 11:21 - Registre de publicació

Publicació de l'anunci de l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 2517 de 11.05.2020

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 05.07.2018

Aprovació definitiva: Acord del Consell Plenari de 30.09.2019

Modificació del Pla parcial 1, sector 1, avinguda d'Andorra, de Tarragona, que incorpora el projecte d'urbanització bàsic

Seu Electrònica