Data i hora oficial: dimarts 13 de abril de 2021, 11:28:49
Sincronitza Interrupcions

Planejament vigent - Plans especials

11 publicacions
Pla especial per a la implantació d'un centre de culte religiós a l'edifici Sant Andreu, esc. C, locals 1 i 4 de Sant Pere i Sant Pau
27/10/2020 11:03 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 8225 de 12.11.2020.

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 20.09.2019

Aprovació definitiva: Acord del Consell Plenari de 29.09.2020

Pla especial de canvi d'ús d'una finca municipal qualificada d'equipament escolar ubicada al carrer Mercè Rodoreda núm. 19 de Tarragona
13/10/2020 09:43 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 7558 de data 23.10.2020.

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 07.02.2020

Aprovació definitiva: Per silenci administratiu produït el 26.09.2020

Pla especial urbanístic per a la implantació d'un centre de culte al local situat al c/ Sant Antoni Maria Claret núm 1 baixos 1ª
22/06/2020 12:13 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'anunci d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 3939 del dia 1 de juliol de 2020

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 13.12.2018

Aprovació definitiva: Acord del Consell Plenari de 03.04.2020

Pla especial en l'àmbit de l'equipament sanitari "Residència de Ponent", presentat per la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla
17/07/2018 11:20 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació dels acords d'aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 136 de data 13.07.2018

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 19.01.2017

Aprovació definitiva: Acords del Consell Plenari de dates 09.10.2017 i 17.11.2017

Pla especial urbanístic de concreció d'ús de l'"Edifici Telefònica", Rambla Nova 74 - c/ Fortuny 1A
22/12/2017 13:23 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 2 de data 03.01.2018

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 19.01.2017

Aprovació definitiva: Acord del Consell Plenari de data 17.11.2017

Pla especial per a l'ampliació d'usos d'un equipament existent en els terrenys de l'església de Sant Antoni de Pàdua Pares Caputxins
15/12/2017 14:17 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 86 de data 05.05.2017

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 28.10.2016

Aprovació definitiva: Acord del Consell Plenari de data 17.03.2017

Pla especial urbanístic per generar un nou habitatge per divisió d'habitatge preexistent al c/ de la Nau, 13, principal del terme municipal de Tarragona
18/08/2017 09:36 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'aprovació definitiva al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, DOGC núm. 7408 de data 10 de juliol de 2017

Aprovació inicial: Per acord de la Junta de Govern Local de data 25.11.16

Aprovació provisional: Per acord del Consell Plenari de data 17.03.17

Aprovació definitiva: Per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de data 04.05.17

Pla especial de concreció d'ús d'una finca municipal qualificada d'equipament on es troba l'edifici blanc de Bonavista, redactat pels serveis tècnics d'Urbanisme
30/10/2015 13:01 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. BOPT núm. 202 de 31/08/2015

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 23/04/2015

Aprovació definitiva: Acord del Consell Plenari de 17/07/2015

Pla especial urbanístic per al desenvolupament de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del sistema portuari, clau 1 de Tarragona, promogut per l'Autoritat Portuària
16/10/2015 13:39 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 6818 de 25/02/2015

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 13/12/2013

Aprovació provisional: Acord del Consell Plenari de 20/06/2014

Aprovació definitiva: Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona de 30/10/2014

Text refós del Pla especial sobre infraestructures de telefonia mòbil al municipi de Tarragona

Seu Electrònica