Data i hora oficial: dissabte 24 de octubre de 2020, 16:16:03
Sincronitza Interrupcions

Planejament urbanístic

 

Planejament vigent - Plans parcials urbanístics

4 publicacions
Pla Parcial urbanístic 43 (PPU43) Mas d'en Sorder
28/07/2020 08:38 - Registre de publicació

Publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 5265 de data 07.08.2020

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 15.03.2019

Aprovació definitiva: Per silenci administratiu positiu el 09.03.2020

Pla parcial urbanístic 62, sector Culubret
05/05/2020 11:21 - Registre de publicació

Publicació de l'anunci de l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 2517 de 11.05.2020

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 05.07.2018

Aprovació definitiva: Acord del Consell Plenari de 30.09.2019

Modificació del Pla parcial 1, sector 1, avinguda d'Andorra, de Tarragona, que incorpora el projecte d'urbanització bàsic

Seu Electrònica