Data i hora oficial: dijous 19 de setembre de 2019, 23:22:00
Sincronitza Interrupcions

Planejament urbanístic

 

Planejament en informació pública

3 publicacions
Modificació puntual del POUM dels sòls ocupats per la prolongació del c/ Armanyà fins a la Baixada de Toro
03/09/2019 13:51 - Registre de publicació

Aprovació inicial per segona vegada de la Modificació puntual del POUM per acord del Consell Plenari de data 30.08.2019
Enllaços:

Publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 8188 de 13.09.2019

Projecte d'urbanització del PA 102, Parcel·les Iborra
03/05/2019 14:03 - Registre de publicació

Publicació de l'anunci de l'acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 4274 de 13.05.2019

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 04.04.2019

Pla parcial urbanístic 43 Mas d'en Sorder (PPU43) promogut per la mercantil Mas Maneguet SA
26/03/2019 10:57 - Registre de publicació

Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 15.03.2019, amb la determinació que prèviament a l'aprovació definitiva caldrà que siguin esmenades totes les consideracions que deriven dels informes emesos pels diferents serveis municipals.

Igualment, s'ha acordat suspendre la tramitació de llicències urbanístiques i altres autoritzacions municipals connexes en els àmbits en què los noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic, pel termini màxim de 2 anys, en l'àmbit del Pla que es delimita en el plànol I-19 que consta en el projecte.

Enllaços:

Publicació de l'anunci d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT amb núm. d'inserció 3049 de 04.04.2019

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de 15.03.2019


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica