Data i hora oficial: dimarts 26 de setembre de 2017, 07:23:33
Sincronitza Interrupcions

Planejament urbanístic

 
 

Planejament a tràmit.

8 publicacions
Modificació puntual de l'agenda econòmica i objectius del POUM de Tarragona, relativa al sector del PMU 34, Gimnàstic de Tarragona-Arrabassada, presentada pel Club Gimnàstic de Tarragona
15/05/2017 08:34 - Registre de publicació
Enllaços:

L'anunci de l'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 70 de data 10.04.2017

Aprovació inicial: Projecte assumit i aprovat inicialment per acord del Consell Plenari de data 17.03.2017

Pla especial en l'àmbit de l'equipament sanitari "Residència de Ponent", presentat per la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla, amb determinacions
16/03/2017 12:04 - Registre de publicació

L'enllaç de l'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 32 de data 15.02.2017

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 19 de gener de 2017

Pla especial urbanístic de concreció d'ús de l'"Edifici Telefònica", Rambla Nova, 74, c/ Fortuny, 1A
16/03/2017 11:57 - Registre de publicació

L'anunci de l'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 32 de data 15.02.2017

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 19 de gener de 2017

Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per esmenar una errada de titularitat de l'equipament sanitari i social de Ponent, al c/ Menorca, 26
28/02/2017 09:18 - Registre de publicació

L'anunci de l'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 19 de data 27 de gener de 2017

Aprovació inicial: Per acord del Consell Plenari de data 23.12.16

Pla parcial urbanístic 24 "La Budellera"
22/02/2017 14:34 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 22.09.16, va acordar l'aprovació inicial amb condicions del Pla parcial urbanístic 24 "La Budellera", així com la suspensió dels instruments urbanístics i l'atorgament de llicències en tot l'àmbit del pla.

L'anunci d'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 200 de data 20.10.2016

El Consell Plenari, en la sessió ordinària de data 17.03.2017, va adoptar l'acord de suspendre el tràmit d'aprovació del Pla parcial urbanístic 24 per raó de deficiències esmenables i de requerir l'esmena del projecte.

Aprovació inicial: Per acord de la Junta de Govern Local de data 22.09.2016

Pla especial per a l'ampliació d'usos d'un equipament existent en els terrenys de l'església de Sant Antoni de Pàdua Pares Caputxins
31/01/2017 14:26 - Registre de publicació

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 235 de 13.12.16

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 28.10.16

Projecte d'urbanització del Polígon d'Actuació 58a
05/12/2016 14:00 - Registre de publicació

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 182 de 22.09.16

Aprovació inicial: Acord de la Junta de Govern Local de data 02.09.16

Modificació puntual del POUM a l'àmbit del PPU-62 "Sector Culubret" i PPU-41 "Vall del Llorito", consistent en la modificació de l'agenda i de l'àmbit
14/10/2015 10:19 - Registre de publicació

El Consell Plenari en data 15 de maig de 2015 ha assumit i aprovat inicialment aquesta Modificació puntual i ha acordat suspendre la tramitació dels instruments urbanístics i l'atorgament de llicències, d'acord amb l'àmbit que es defineix i que es grafia en el plànol de la separata de suspensió de llicències que integra el Projecte. Aquesta suspensió tindrà una durada màxima de 2 anys.
Enllaços:

L'anunci de l'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província. BOPT núm. 131 de 06.06.2015.

El termini d'informació pública ha finalitzat i l'expedient es troba actualment en tràmit.

 


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica