Data i hora oficial: dilluns 25 de juny de 2018, 02:34:01
Sincronitza Interrupcions

Planejament urbanístic

 
 

Planejament a tràmit.

14 publicacions
Modificació puntual del POUM de Tarragona Teatre romà, Cases Barates i Sant Pere i Sant Pau
23/05/2018 11:01 - Registre de publicació

Se suspèn la tramitació dels instruments urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació, o d'enderrocament, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini màxim d'un any.

Enllaços:

Publicació de l'anunci de l'acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 58 de data 22.03.2018

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 26.02.2018

Modificació puntual del POUM a la zona del centre històric de la Part Alta de Tarragona
23/05/2018 10:41 - Registre de publicació

Se suspèn la tramitació dels instruments derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també l'atorgament de llicències urbanístiques i/o de comunicats i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini d'un any.

Enllaços:

Publicació de l'anunci d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 58 de data 22.03.2018

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 26.02.2018

Pla especial urbanístic per a l'assenyalament i la localització de la infraestructura hidràulica corresponent a la canalització de la conca hidrogràfica que afecta al PP 40, PPU 24 i platja Llarga de Tarragona, promogut per la societat SOUCA SA
Temporalment despublicat
25/01/2018 14:26 - Registre de publicació
Modificació puntual del POUM a l'àmbit del PPU43, sector Mas Sorder
16/01/2018 14:08 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 240 de data 15.12.2017

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 17.11.2017

Modificació puntual del POUM per a l'adaptació a la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'Accessibilitat
05/12/2017 13:36 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 209 de data 30.10.2017

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 09.10.2017

Modificació puntual del POUM per a la seva adaptació a la modificació puntual i refosa normativa dels Plans Directors Urbanístics del sistema costaner (PDUSC 1 i PDUSC 2)
05/12/2017 13:36 - Registre de publicació
Enllaços:

Publicació de l'acord d'aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província, BOPT núm. 209 de data 30.10.2017

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 09.10.2017 d'aprovació incial, amb prescripcions que s'incorporen d'ofici

Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del Pla de millora urbana 13b Turó de la Budellera Sud
07/11/2017 14:35 - Registre de publicació

L'anunci de l'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 156 de data 11.08.2017

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 21 de juliol de 2017

Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal amb l'objecte de modificar les determinacions de l'Agenda i Estudi Econòmic pel que fa als àmbits Pla parcial urbanístic 1, Pla parcial urbanístic 40 i Polígon d'actuació urbanística 58a
07/11/2017 14:35 - Registre de publicació

L'anunci de l'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 156 de 11.08.2017

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 21 de juliol de 2017

Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de la finca situada a l'avinguda Catalunya núm. 50
23/10/2017 13:21 - Registre de publicació

Aprovada inicialment amb suspensió preceptiva d'instruments, llicències i altres autoritzacions municipals

L'anunci de l'acord d'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 156 de data 11.08.2017

Aprovació inicial: Acord del Consell Plenari de data 21 de juliol de 2017

Modificació puntual de l'agenda econòmica i objectius del POUM de Tarragona, relativa al sector del PMU 34, Gimnàstic de Tarragona-Arrabassada, presentada pel Club Gimnàstic de Tarragona
15/05/2017 08:34 - Registre de publicació
Enllaços:

L'anunci de l'aprovació inicial es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, BOPT núm. 70 de data 10.04.2017

Aprovació inicial: Projecte assumit i aprovat inicialment per acord del Consell Plenari de data 17.03.2017


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica