Ens
 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15
Ens
 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15

Serveis de telefonia fixa de la Fundació Tarragona 2017

Estat: Formalitzat

Fundació Tarragona 2017

Informació General

 • Expedient: 2/16
 • Data de publicació de l'anunci: 05/04/2016 18:03 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 13/05/2016 10:28 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Fundació Tarragona 2017
 • Impulsor:
  Fundació Tarragona 2017
 • Tipologia: Obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos criteris
 • Descripció T.V.O: - Oferta econòmica.............fins a 96 punts - Funcionalitats opcionals.....fins a 4 punts
 • Termini de presentació d'ofertes: 15/04/2016 14:00
 • Obertura d'ofertes: 21/04/2016 09:00 Obertura sobre A i B. Sala d'Intervenció, Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font 1.

Lloc de presentació

 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: Com a màxim fins 31 de desembre de 2017
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 39.000€
 • Import iva: 6.930€
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 11/05/2016
 • Data de publicació de l'acord: 13/05/2016
 • Data de formalització del contracte: 12/05/2016
 • Empresa adjudicatària: TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U
 • Import: 24.915,20 €
 • Acord de l'adjudicació:
 •  Anunci adjudicació   (1063,98 KB)

Lloc d'informació

 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15

Observacions

 • La mesa que s’havia de celebrar el proper 19 d’abril per l’obertura dels sobres A i B, s’ha posposat per al proper dijous 21 d’abril a la mateixa hora