Ens
 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15
Ens
 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15

Redacció del projecte de remodelació de la zona de vestidors de la piscina del complex esportiu de Camp Clar y posterior direcció de les obres

Estat: Formalitzat

Fundació Tarragona 2017

Informació General

 • Expedient: 5/16
 • Data de publicació de l'anunci: 02/02/2016 17:39 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 18/04/2016 18:19 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Fundació Tarragona 2017
 • Impulsor:
  Fundació Tarragona 2017
 • Tipologia: Serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos criteris
 • Descripció T.V.O: Proposta de materials (10 Punts) Proposta d’equips i instal•lacions (10 Punts) Proposta de distribució dels espais (10 Punts) Preu (70 punts)
 • Termini de presentació d'ofertes: 17/02/2016 14:00
 • Obertura d'ofertes: 07/03/2016 13:00 Obertura sobre C. Sala d'Intervenció, Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font 1.

Lloc de presentació

 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: Treballs de redacció del projecte 2 mesos, Treballs de direcció duració obres
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 80.000€
 • Import iva: 16.800€
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 08/04/2016
 • Data de publicació de l'acord: 18/04/2016
 • Data de formalització del contracte: 11/04/2016
 • Empresa adjudicatària: ENGINYERS CONSULTORS DEL CAMP, S.L
 • Import: 55.920 €
 • Acord de l'adjudicació:
 •  Anunci adjudicació   (1131,79 KB)

Lloc d'informació

 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15

Observacions

 • Persona de contacte per aclariments: Sr. Josep Lluis Ingles Cervello Telèfon 977 55 02 99