Ens
 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15
Ens
 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15

Servei d’assistència tècnica a la Fundació Tarragona 2017 per al desenvolupament d’infraestructures esportives dels Jocs del Mediterrani del 2017

Estat: Formalitzat

Fundació Tarragona 2017

Informació General

 • Expedient: 4/16
 • Data de publicació de l'anunci: 01/02/2016 17:07 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 18/04/2016 18:16 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Fundació Tarragona 2017
 • Impulsor:
  Fundació Tarragona 2017
 • Tipologia: Serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos criteris
 • Descripció T.V.O: Proposta tècnica (30 punts) Preu (70 punts)
 • Termini de presentació d'ofertes: 23/02/2016 14:00
 • Obertura d'ofertes: 22/03/2016 13:00 Obertura sobres C, lloc: Ajuntament de Tarragona - Sala d’Intervenció – Pl. De la Font, s/n.

Lloc de presentació

 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: El termini d’execució del treballs de redacció del projecte executiu de reforma de l’estadi municipal del Club Gimnàstic de Tarragona serà de 2 mesos.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 175.000€
 • Import iva: 36.750€
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 15/04/2016
 • Data de publicació de l'acord: 18/04/2016
 • Data de formalització del contracte: 28/04/2016
 • Empresa adjudicatària: UTE INVALL SA – TARRACO SÒLIDA, S.L
 • Import: 104.912,50 €
 • Acord de l'adjudicació:
 •  Anunci Adjudicació   (1136,36 KB)

Esmenes

 • Descripció: Aclariments i modificacions
 •  Aclariments i Modificacions   (11,20 KB)
 • Descripció: Donades les característiques del contracte, la Fundació Tarragona 2017 a decidit ampliar el termini de presentació d’ofertes fins al 23 de febrer 2016

Lloc d'informació

 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15

Observacions

 • L’obertura dels sobres únicament es realitzarà en el cas que cap licitador hagi presentat oferta per correus _____________________________________________________ La data de visita de les instal•lacions serà: Divendres 5 febrer a les 10:00, davant de les oficines del club, ubicades al costat del Camp de Fútbol. ________________________________________________ Persona de contacte per aclariments: Sr. Ramon Cuadrat Garcia Telèfon 977 55 02 99