Ens
 • Nom: Ajuntament de Tarragona
 • Adreça: Plaça de la Font 1. 43003 Tarragona
 • Telèfon: 977 29 61 00
 • Horari: 9-14h
Ens
 • Nom: Ajuntament de Tarragona
 • Adreça: Plaça de la Font 1. 43003 Tarragona
 • Telèfon: 977 29 61 00
 • Horari: 9-14h

Servei de personal professional especialitzat per col•laborar amb la Intervenció General de l'Ajuntament de Tarragona en la realització dels treballs de revisió del compte justificatiu de subvencions a diferents entitats esportives

Estat: Formalitzat

Ajuntament de Tarragona

Informació General

 • Expedient: 131/15
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 19/01/2016 14:09 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Tarragona
 • Impulsor:
  Ajuntament de Tarragona
 • Tipologia: Serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment negociat
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos criteris
 • Descripció T.V.O: 1.1 Programa de Treball fins a 35 punts 2.2 Calendari sobre les dates de realització dels treballs fins a 15 punts Proposta econòmica fins a 60 punts

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Tarragona - Contractació
 • Adreça: Plaça de la Font número 1, 43003 Tarragona.
 • Telèfon: 977 296 100
 • Fax: 977 296 243
 • Adreça electrònica: contractacio@tarragona.cat
 • Horari: 9h a 14h

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 13/01/2016
 • Data de publicació de l'acord: 19/01/2016
 • Data de formalització del contracte: 28/01/2016
 • Empresa adjudicatària: AUDIT CONCEPT, SLP
 • Import: 3.659,10€
 • Acord de l'adjudicació:
 •  Adjudicació   (309,09 KB)

Documentació

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Tarragona - Contractació
 • Adreça: Plaça de la Font número 1, 43003 Tarragona.
 • Telèfon: 977 296 100
 • Fax: 977 296 243
 • Adreça electrònica: contractacio@tarragona.cat
 • Horari: 9h a 14h