Ens
 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15
Ens
 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15

57/15 Servei consistent en els treballs de redacció i direcció facultativa del projecte executiu de remodelació integral de l’estadi d’atletisme de Camp Clar, a construir a l’àmbit de l’anella Mediterrània dels Jocs del Mediterranis Tarragona 2017

Estat: Formalitzat

Fundació Tarragona 2017

Informació General

 • Data de publicació de l'anunci: 26/11/2015 18:35 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 16/02/2016 16:45 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Fundació Tarragona 2017
 • Impulsor:
  Fundació Tarragona 2017
 • Tipologia: Serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos criteris
 • Descripció T.V.O: - Proposta disseny, de materials i equips en base a les determinacions del Plec i proposta de coberta de la tribuna...................................45 punts - Minimització de costos d’explotació..........20 punts - Proposta de redistribució de costos i partides en la fase 1 i fase 2................................20 punts - Oferta econòmica.............................50 punts
 • Termini de presentació d'ofertes: 17/12/2015 14:00
 • Obertura d'ofertes: 26/01/2016 13:30 Obertura sobres C, lloc: Ajuntament de Tarragona - Sala d’Intervenció – Pl. De la Font, s/n.

Lloc de presentació

 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: 2 mesos per la redacció del projecte executiu i per la direcció facultativa fins a la finalització de les obres
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 180.000€
 • Import iva: 37.800€
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 08/02/2016
 • Data de publicació de l'acord: 16/02/2016
 • Data de formalització del contracte: 07/03/2016
 • Empresa adjudicatària: URBAN DESING LAB ZFA, SAP
 • Import: 146.000€
 • Acord de l'adjudicació:
 •  Anunci adjudicació   (321,92 KB)

Esmenes

 • Descripció: Donades les característiques del contracte, la Fundació Tarragona 2017 a decidit ampliar el termini de presentació d’ofertes una setmana més, per aquest motiu la data límit de presentació serà el proper 17 de desembre de 2015

Lloc d'informació

 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15

Observacions

 • En data 30 de novembre s’han publicat els següents documents: - ANTEPROYECTO JME MODIFICAT DEF - Fitxa Generalitat Atletisme - homol_instalaciones - IAAF_manual2014-2015 - PISTA ATLETISME - pistaatletismo1 per aquest motiu s’amplia el termini de presentació d’ofertes fins al dia 10 de desembre de 2015