Ens
 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15
Ens
 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15

39/15 Servei consistent en els direcció integrada de projecte i gestió de les obres (en endavant Project Management) a realitzar en l’Anella Mediterrània per a la celebració dels Jocs Mediterranis 2017

Estat: Formalitzat

Fundació Tarragona 2017

Informació General

 • Data de publicació de l'anunci: 26/11/2015 18:05 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 16/02/2016 16:48 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Fundació Tarragona 2017
 • Impulsor:
  Fundació Tarragona 2017
 • Tipologia: Serveis
 • Tramitació: Urgència
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos criteris
 • Descripció T.V.O: Oferta econòmica.......................50 punts Estudi del contracte...................20 punts Metodologia Project Management.........20 punts Idoneïtat de l’equip de treball........10 punts
 • Termini de presentació d'ofertes: 14/12/2015 14:00
 • Obertura d'ofertes: 26/01/2016 13:00 Obertura sobres C, lloc: Ajuntament de Tarragona - Sala d’Intervenció – Pl. De la Font, s/n.

Lloc de presentació

 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució: 2 anys prorrogable 6 mesos més
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 205.200€
 • Import iva: 37.800€
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 08/02/2016
 • Data de publicació de l'acord: 16/02/2016
 • Data de formalització del contracte: 17/02/2016
 • Empresa adjudicatària: BOVIS PROJECT MANAGEMENT, SA
 • Import: 141.189 €
 • Acord de l'adjudicació:
 •  Anunci adjudicació   (327,22 KB)

Esmenes

 • Descripció: Donades les característiques del contracte, la Fundació Tarragona 2017 a decidit ampliar el termini de presentació d’ofertes una setmana més, per aquest motiu la data límit de presentació serà el proper 14 de desembre de 2015

Lloc d'informació

 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15

Observacions

 • “La documentació tècnica relativa al lot 1 (Urbanització de l’Anella) es pot consultar al perfil del contractant del SMHAUSA amb adreça electònica http://www.tarracohabitatge.cat/anuncis.php?estatAn=3 en l’expedient de contractació de les obres d’urbanització de referència i a l’apartat “Informació complementària i annexes”