Ens
 • Nom: Ajuntament de Tarragona
 • Adreça: Plaça de la Font 1. 43003 Tarragona
 • Telèfon: 977 29 61 00
 • Horari: 9-14h
Ens
 • Nom: Ajuntament de Tarragona - Servei de Patrimoni i de Relació amb les Empreses Municipals
 • Adreça: Rambla Nova 59
 • Telèfon: 977 296 115
 • Horari: de 9 a 14h

141/14 Alienació d’un solar situat al carrer Josep Floresví Garreta núm. 6 de Tarragona.

Estat: En termini de presentació d’ofertes

Ajuntament de Tarragona

Informació General

 • Expedient: 141/14
 • Data de publicació de l'anunci: 28/09/2015 13:16 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Tarragona
 • Impulsor:
  Ajuntament de Tarragona - Servei de Patrimoni i de Relació amb les Empreses Municipals
 • Tipologia: Contracte privat
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos criteris
 • Descripció T.V.O: a) Oferta Econòmica b) Termini d'execució
 • Termini de presentació d'ofertes: 31/10/2015 14:00
 • Lloc de publicació: DOGC 07/10/2015 BOPT 06/10/2015

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Tarragona - Patrimoni i relació amb empreses municipals - Béns
 • Adreça: Rambla Nova, 59 – 6a planta
 • Telèfon: 977 296 115
 • Fax: 977 296 221
 • Adreça electrònica: bens@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 14h

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Import iva: 1.184.237,50€
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Documentació

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Tarragona - Servei de Patrimoni i de Relació amb les Empreses Municipals
 • Adreça: Rambla Nova 59
 • Telèfon: 977 296 115
 • Horari: de 9 a 14h