Ens
 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15
Ens
 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15

Servei d'allotjament dels participants, membres de les delegacions i de l'organització dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017

Estat: Formalitzat

Fundació Tarragona 2017

Informació General

 • Data de publicació de l'anunci: 24/07/2015 14:51 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 18/01/2016 15:35 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Fundació Tarragona 2017
 • Impulsor:
  Fundació Tarragona 2017
 • Tipologia: Serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos criteris
 • Descripció T.V.O: Veure plec de clàusules.
 • Termini de presentació d'ofertes: 07/09/2015 14:00
 • Obertura d'ofertes: 28/10/2015 13:00 Obertura dels sobres C Criteris automàtics
 • Lloc de publicació: TED-DOUE 31/10/2015

Lloc de presentació

 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada:
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 5.305.785,12€
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 16/12/2015
 • Data de publicació de l'acord: 18/01/2016
 • Data de formalització del contracte: 08/01/2016
 • Empresa adjudicatària: VIATJES EL CORTE INGLES, SA
 • Import: 5.285.785€
 • Acord de l'adjudicació:
 •  Anunci Adjudicació   (329,07 KB)

Lloc d'informació

 • Nom: Fundació Tarragona 2017
 • Adreça: Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta. 43004 Tarragona
 • Telèfon: 977296155
 • Adreça electrònica: tarragona2017@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 15