Ens
 • Nom: Ajuntament de Tarragona
 • Adreça: Plaça de la Font 1. 43003 Tarragona
 • Telèfon: 977 29 61 00
 • Horari: 9-14h
Ens
 • Nom: Ajuntament de Tarragona - Patrimoni i relació amb empreses municipals - Béns
 • Adreça: Rambla Nova, 59 – 6a planta
 • Telèfon: 977 296 115
 • Fax: 977 296 221
 • Adreça electrònica: bens@tarragona.cat
 • Horari: de 9 a 14h

Concessió per a l'ús privatiu del solar de propietat municipal situat al camí de la Partió a Bonavista incloent l'anomenat Edifici Blanc

Estat: En termini de presentació d’ofertes

Ajuntament de Tarragona

Informació General

 • Expedient: [Béns_112/2014]
 • Data de publicació de l'anunci: 25/07/2014 14:17 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Tarragona
 • Impulsor:
  Ajuntament de Tarragona - Patrimoni i relació amb empreses municipals - Béns
 • Tipologia: Altres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Adjudicació directa

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Tarragona - OMAC
 • Adreça: Rambla Nova 59.
 • Telèfon: 902 200 977
 • Horari: Consultar http://www.tarragona.cat/lajuntament/tramits-i-serveis/atencio-ciutadana/copy_of_omac

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Documentació

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Tarragona - Servei de Patrimoni i de Relació amb les Empreses Municipals
 • Adreça: Rambla Nova 59
 • Telèfon: 977 296 115
 • Horari: de 9 a 14h