Histórico de licitaciones de 21/09/2011 a 01/05/2016

Se han encontrado 155 Licitaciones
EXPEDIENTE LICITACIÓN FECHA PUBLICACIÓN PODER ADJUDICADOR ESTADO
141/14 141/14 Alienació d’un solar situat al carrer Josep Floresví Garreta núm. 6 de Tarragona. 28/09/2015 13:16 GMT(+2:00) Ajuntament de Tarragona En termini de presentació d’ofertes
Béns-096/2014 [Béns-096/2014] Alienació de la finca situada a la Rambla Nova, 46, de Tarragona 30/10/2014 11:08 GMT(+1:00) Ajuntament de Tarragona En termini de presentació d’ofertes
[Béns_112/2014] Concessió per a l'ús privatiu del solar de propietat municipal situat al camí de la Partió a Bonavista incloent l'anomenat Edifici Blanc 25/07/2014 14:17 GMT(+2:00) Ajuntament de Tarragona En termini de presentació d’ofertes
190/2013 [EXP.190/13]. Venta de la finca ubicada al carrer A del Pla Parcial 13, Carretera de València del municipi de Tarragona 24/09/2013 10:15 GMT(+2:00) Ajuntament de Tarragona En termini de presentació d’ofertes
063/16 SERVEIS D'ORGANITZACIÓ I POSTERIOR GESTIÓ DELS CASALS D'ESTIU DE LA CIUTAT DE TARRAGONA DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS 23/03/2016 10:08 GMT(+1:00) Institut Municipal de Serveis Socials Adjudicació
* La fecha publicación, si no se expresa lo contrario, se refiere a la fecha de publicación en el Perfil de Contratante.
Estado
Poder adjudicador
Tipología
Fecha de publicación
Desde
Hasta

LICITACIÓN DESCRIPCIÓN
Licitacions de l'Ajuntament de Tarragona Licitacions de l'Ajuntament de Tarragona
Licitacions d'altres ens Licitacions d'altres ens