Històric de licitacions de 21/09/2011 a 01/05/2016

S'han trobat 155 licitacions.
EXPEDIENT LICITACIÓ DATA PUBLICACIÓ PODER ADJUDICADOR ESTAT
141/14 141/14 Alienació d’un solar situat al carrer Josep Floresví Garreta núm. 6 de Tarragona. 28/09/2015 13:16 GMT(+2:00) Ajuntament de Tarragona En termini de presentació d’ofertes
Béns-096/2014 [Béns-096/2014] Alienació de la finca situada a la Rambla Nova, 46, de Tarragona 30/10/2014 11:08 GMT(+1:00) Ajuntament de Tarragona En termini de presentació d’ofertes
[Béns_112/2014] Concessió per a l'ús privatiu del solar de propietat municipal situat al camí de la Partió a Bonavista incloent l'anomenat Edifici Blanc 25/07/2014 14:17 GMT(+2:00) Ajuntament de Tarragona En termini de presentació d’ofertes
190/2013 [EXP.190/13]. Venta de la finca ubicada al carrer A del Pla Parcial 13, Carretera de València del municipi de Tarragona 24/09/2013 10:15 GMT(+2:00) Ajuntament de Tarragona En termini de presentació d’ofertes
063/16 SERVEIS D'ORGANITZACIÓ I POSTERIOR GESTIÓ DELS CASALS D'ESTIU DE LA CIUTAT DE TARRAGONA DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS 23/03/2016 10:08 GMT(+1:00) Institut Municipal de Serveis Socials Adjudicació
* La data publicació, si no s'expressa el contrari, es refereix a la data de publicació en el Perfil de Contractant.
Estat
Poder adjudicador
Tipologia
Data de publicació
Des de
Fins a

LICITACIÓ DESCRIPCIÓ
Licitacions de l'Ajuntament de Tarragona Licitacions de l'Ajuntament de Tarragona
Licitacions d'altres ens Licitacions d'altres ens