Data i hora oficial: divendres 22 de novembre de 2019, 12:04:20
Sincronitza Interrupcions

Convocatòries de personal

 

Promoció interna : Concurs oposició, per promoció interna per a la provisió, amb personal funcionari de carrera, de diverses places dels subgrups A1 i A2 (convocatòria per decret de data 20 de març de 2018)

Data de publicació:
26-03-2018
Data de modificació:
29-03-2019
Estat:
En tràmit
38 publicacions
Anunci bases i convocatòria del concurs oposició
Sol·licitud admissió a la convocatòria
Model relació mèrits documentació existent a l'expedient personal
Model relació mèrits documentació que s'adjunta
Anunci termini presentació sol·licituds
1 Tècnic/a mitjà/ana en gestió de qualitat: anunci relació provisional de persones admeses i excloses
Temporalment despublicat - Registre de publicació
1 Tècnic/a mitjà/ana en gestió de qualitat: anunci relació provisional de persones admeses i excloses
2 Tècnic/a de Recursos Humans: anunci relació provisional de persones admeses i excloses
1 Tècnic/a mitjà/ana de joventut: anunci relació provisional de persones admeses i excloses
2 Tècnic/a de gestió tributària: anunci relació provisional de persones admeses i excloses

Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica