Data i hora oficial: dissabte 07 de desembre de 2019, 19:00:13
Sincronitza Interrupcions

Convocatòries de personal

 

Promoció interna : Concurs oposició, per promoció interna, per a la provisió, amb personal funcionari de carrera, de diverses places dels subgrups A1 i A2.

Data de publicació:
12-12-2017
Data de modificació:
15-11-2018
Estat:
En tràmit
63 publicacions
Anunci de les bases i de la convocatòria del concurs oposició per a la provisió de diverses places de personal funcionari
Sol·licitud admissió a la convocatòria
Model relació mèrits documentació existent a l'expedient personal
Model relació mèrits documentació que s'adjunta
Anunci modificació de les bases de la convocatòria
Bases modificades per decret de data 15 de desembre de 2017
Anunci termini presentació sol·licituds
1 Tècnic/a en comunicació: anunci relació provisional de persones admeses i excloses
1 Tècnic/a mitjà/na en protecció civil i seguretat: anunci relació provisional de persones admeses i excloses
1 Tècnic/a mitjà/na de gestió cultural: anunci relació provisional de persones admeses i excloses

Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica