Data i hora oficial: dissabte 07 de desembre de 2019, 19:02:43
Sincronitza Interrupcions

Convocatòries de personal

 

Promoció interna : Concurs oposició, per promoció interna, per a la provisió, amb personal funcionari de carrera, de diverses places del subgrup C1,

Data de publicació:
26-10-2017
Data de modificació:
26-02-2019
Estat:
En tràmit
49 publicacions
Anunci de les bases i de la convocatòria del concurs oposició per a la provisió de diverses places de personal funcionari
Sol·licitud admissió a la convocatòria
Model relació mèrits documentació existent a l'expedient personal
Model relació mèrits documentació que s'adjunta
Anunci del termini de presentació d'instàncies.
Deu places administratiu/va: Anunci relació provisional de persones admeses i excloses
Un tècnic/a especialista de recursos humans: Anunci relació provisional de persones admeses i excloses.
Tres places de tècnic/a especialista en gestió tributària: Anunci relació provisional de persones ademeses i excloses
Dos places de tècnic/a especilista en gestió de Qualitat: Anunci relació provisional de persones admeses i excloses
Una plaça d'inspector/a fiscal: Anunci relació provisional de persones admeses i excloses

Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica