Data i hora oficial: diumenge 18 de març de 2018, 22:08:12
Sincronitza Interrupcions

Recursos humans

 
 

Personal temporal : Borsa treball personal tècnic en promoció econòmica i desenvolupament local, pel servei municipal d'ocupació (Agents d'ocupació i desenvolupament local, personal tècnic de planificació estratègica, personal tècnic de programes innovadors i personal tècnic pel programa treball als barris)

Data de publicació:
16-06-2017
Data de modificació:
08-01-2018
Estat:
en tràmit
14 publicacions
Anunci bases i convocatòria
Anunci termini presentació d'instàncies
Anunci relació provisional de persones admeses i excloses
Anunci relació definitiva de persones admeses i excloses
Anunci designació membres tribunal
Anunci data, hora i lloc de realització del primer exercici
Anunci qualificació primer exercici i data, hora i lloc del segon exercici
Anunci qualificació 2n exercici i data presentació relació de mèrits i justificants.
Nota informativa recordant últim dia de presentació de relació de mèrits
Anunci qualificació valoració mèrits i puntuació total

Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica