Data i hora oficial: dimarts 17 de juliol de 2018, 19:12:22
Sincronitza Interrupcions

Recursos humans

 
 

Provisió de llocs de treball : Concurs intern de mèrits per a la provisió del lloc de treball de Cap de servei de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions

Data de publicació:
10-02-2017
Data de modificació:
19-10-2017
Estat:
Finalitzada
10 publicacions
Anunci aprovació inicial de les bases del concurs intern de mèrits
Temporalment despublicat - Registre de publicació
Anunci del termini de presentació al·legacions a les bases de la convocatòria
Temporalment despublicat - Registre de publicació
Anuncì convocatòria i bases
Anunci relació provisional de persones admeses i excloses
Anunci designació junta de valoració
Anunci: data, hora i lloc realització prova nivell de Català
Anunci: modificació membres de la Junta de Valoració
Anunci: resultat prova català, valoració de mèrits i data, hora i lloc realització entrevista
Anunci qualificació entrevista personal, resultat total i proposta designació
Anunci rectificació de l’error material de l’anunci publicat en data 11 d’octubre de 2017.

Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica