Data i hora oficial: dijous 19 de setembre de 2019, 23:22:13
Sincronitza Interrupcions

Instruments de Gestió Urbanística

 

Instruments de Gestió Urbanística en tramitació

1 publicació
Aprovació inicial del Compte de Liquidació Definitiu del projecte de reparcel·lació del PP 9 sector nord, autovia de Reus.
06/06/2019 12:20 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local de 2 de maig de 2019, va acordar aprovar inicialment el compte de liquidació definitiu del Pla Parcial 9, sector nord, autovia de Reus, redactat per la cap de departament d’Execució Urbanística, per un import total de 15.600.796,65 € més IVA. I donar tràmit d’audiència a les persones interessades en l’expedient.

Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica