Data i hora oficial: dimecres 26 de febrer de 2020, 18:22:39
Sincronitza Interrupcions

Instruments de Gestió Urbanística

 

Instruments de Gestió Urbanística aprovats definitivament

28 publicacions
Modificació del Projecte de reparcel·lació del PP 2 per a la reassignació del nombre d'habitatges de promoció pública
30/11/2012 09:57 - Registre de publicació

Àmbit

Abasta les illes 2, 11, 15 i 16 de l’àmbit del Pla parcial 2, sector nord, zona oest de Tarragona.

Data d'aprovació

Aquest document s'ha aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local de 27 d'octubre de 2008.

Substitució del sistema d'actuació del PP 21, Urbanització Rodolat del Moro
30/11/2012 09:57 - Registre de publicació

Data d'aprovació

Aquest document s'ha aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local de 27 d'octubre de 2008.

Reparcel·lació voluntària de l'àmbit d'actuació delimitat per la MPPG pel que fa a terrenys propietat de l'Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i el Corte Inglés, SA.
30/11/2012 09:57 - Registre de publicació

Àmbit

Es un àmbit discontinu, conformat en part per determinades parcel·les del Pla parcial 2 en fase d'urbanització, i en part en sòl urbà consolidat, amb una superfície total de 33.274 m2.

 

Data d'aprovació

Aquest document s'ha aprovat definitivament mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2007.

Projecte de regularització de finques del subàmbit de les parcel·les 20, 21 i 22 del Sector II del polígon Camp Clar, c/ Riu Llobregat cantonada amb c/ Riu Ter
30/11/2012 09:56 - Registre de publicació

Àmbit

Es troba situat en el sub-àmbit de l'estudi de detall de les parcel·les 20, 21 i 22 del Polígon Camp Clar.

 

Data d'aprovació

Aquest document s'ha aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local de 15 d'octubre de 2007.

Regularització de límits per resituar finques de zona verda i equipament per ubicar la Comandància de la Guàrdia Civil i la Caserna de la Guàrdia Urbana a la Zona Oest.
30/11/2012 09:56 - Registre de publicació

Projecte de regularització de límits resultant de la modificació puntual del Pla general per resituar terrenys de sòl urbà de la primera i segona etapes de la zona oest i de sòl urbanitzable delimitat del sector 2 del pla parcial 2, zona oest, destinats a sistemes de zona verda i equipament.

 

Àmbit

Està situat en terrenys de sòl urbà de la 1a. i 2a. etapes de la zona oest i de sòl urbanitzable delimitat del sector 2 del pla parcial 2 zona oest, amb una superfície total d'11.917 m2.

 

Data d'aprovació

Aquest document s'ha aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local de 15 d'octubre de 2007.

Reparcel·lació voluntària de les finques números 8 i 11 i de la zona verda, com a resultes de la quarta modificació del PP2
30/11/2012 09:56 - Registre de publicació

Àmbit

Reparcel·lació voluntària de les finques números 8 i 11 (illes 4 i 7 respectivament) i de la zona verda emplaçada entre aquestes dins l'àmbit del Pla parcial 2, com a resultes de la quarta modificació del PP2 de Tarragona.

Data d'aprovació

Aprovat definitivament per acord de la Junta de Govern Local de 7 de maig de 2010.

Regularització de finques situades entre el PP2 i l'entorn de Joan XXIII
30/11/2012 09:56 - Registre de publicació

Àmbit

Regularització de finques situades entre el PP2 i l'entorn de Joan XXIII.

Data d'aprovació

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2010, va acordar aprovar definitivament el projecte de regularització de finques situades entre el PP2 i l'entorn de Joan XXIII,

Compte de liquidació provisional de les despeses assumides sota la modalitat de cooperació en el Pla parcial 21, Rodolat del Moro
30/11/2012 09:55 - Registre de publicació

ÀMBIT

Pla parcial 21, Urbanització Rodolat del Moro

 

DATA D'APROVACIÓ

La Junta de Govern Local en dates 14 i 21 de setembre de 2012 va acordar resoldre les al·legacions presentades contra l’acord d’aprovació inicial del compte de liquidació provisional sota la modalitat de cooperació del Pla parcial 21, urbanització Rodolat del Moro i d’aprovar-lo definitivament per un import total de 680.709,75 € (sense IVA) un cop incorporades les rectificacions derivades de les al·legacions que s’han estimat i de les indicacions recollides en el punt IX de la part expositiva de l’acord. I modificar el punt segon de la part resolutiva de l’acord de la Junta de Govern Local de 18 de novembre de 2011, en el sentit d’aprovar la imposició de quotes d’urbanització en el Pla parcial 21, urbanització Rodolat del Moro, per un import de 680.709,75 €.


Top 10 Premi Administració Oberta 2017
Seu Electrònica