Data i hora oficial: dissabte 16 de desembre de 2017, 08:14:22
Sincronitza Interrupcions

Urbanisme

 
 

Convenis urbanístics

3 publicacions
Novació del conveni urbanístic per a l'ampliació de la grada de preferent del Camp de Futbol del Club Gimnàstic
20/12/2012 14:13 - Registre de publicació

Subscrita en data 14 de desembre de 2012 entre l'Ajuntament de Tarragona i el propietari de la finca per ampliar els terminis previstos en el conveni urbanístic signat en data 7 de juliol de 2006.

Conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Tarragona, IKEA ibérica SAU, els propietaris de sòl del sector PPU-10, l'Associació administrativa de cooperació del PPU-10 i SMHAUSA
18/12/2012 13:23 - Registre de publicació

Conveni urbanístic per possibilitar la implantació d'un establiment comercial territorial al sector Pla parcial urbanístic 10 (PPU-10), aprovat pel Consell Plenari de data 18 de maig de 2012 i subscrit en data 23 de maig de 2012.

Conveni entre l'Ajuntament de Tarragona, l'Agència Catalana de l'Aigua i Altadis, SA
18/12/2012 13:17 - Registre de publicació

Conveni en l'àmbit de la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística de delimitació del polígon d'actuació urbanística "Antiga fàbrica de tabac", en relació a les infraestructures de sanejament, subscrit en data 2 de gener de 2010.


Amb el finançament del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local - Govern d'Espanya
Seu Electrònica