Data i hora oficial: dimarts 13 de abril de 2021, 12:01:40
Sincronitza Interrupcions

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que va tenir lloc el 16 de desembre de 2016, va acordar crear el Registre de Funcionaris Habilitats per realitzar tràmits electrònics en nom de terceres persones que estarà integrat pel personal de les oficines d'atenció ciutadana, segons la relació annexa, per tal de garantir a tots els interessats la seva relació amb l'Ajuntament de Tarragona per mitjans electrònics i especialment l'assistència en l'ús d'aquests mitjans a les persones no relacionades als apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

D'acord amb l'habilitació establerta per la Llei, els treballadors de les oficines d'atenció ciutadana podran presentar en nom dels interessats i prèvia la seva autorització, aquells tràmits electrònics que vulguin realitzar amb l'Ajuntament. Aquesta habilitació només contempla l'assistència i actuació en nom del ciutadà quan aquest no estigui obligat a relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics d'acord amb els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015.


Seu Electrònica