Data i hora oficial: dimarts 13 de abril de 2021, 11:29:57
Sincronitza Interrupcions

* Els dies marcats amb aquest estil són inhàbils

Llistat de dies inhàbils

  • Tots els dissabtes i diumenges

De conformitat amb l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’Ajuntament de Tarragona fa públic el següent calendari de dies inhàbils i hàbils  a efectes de còmput de terminis.

Dies inhàbils

Tots els dissabtes i diumenges, i els dies declarats festius.

Dies hàbils

La resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre que no siguin festius.

Còmput de terminis

El còmput de terminis està regulat en el Capítol II del Títol II de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Seu Electrònica