Data i hora oficial: dissabte 30 de maig de 2020, 16:39:28
Sincronitza Interrupcions

Actes i acords d'òrgans col·legiats

 

Juntes generals de les empreses municipals

585 publicacions d'actes i acords
Junta General EMMCT SA de 30 de juny de 1999. Extraordinària.
28/09/2011 08:56 - Registre de publicació
Data: 30/06/1999
Advertiment: La data de publicació vàlida als efectes jurídics d'aquest ANUNCI és la que figura al Tauler físic d'Anuncis de l'Ajuntament i/o als butlletins oficials corresponents.
Junta General EMDET SA de 30 de juny de 1999. Extraordinària.
28/09/2011 08:56 - Registre de publicació
Data: 30/06/1999
Advertiment: La data de publicació vàlida als efectes jurídics d'aquest ANUNCI és la que figura al Tauler físic d'Anuncis de l'Ajuntament i/o als butlletins oficials corresponents.
Junta General ESPIM SA de 30 de juny de 1999. Extraordinària.
28/09/2011 08:57 - Registre de publicació
Data: 30/06/1999
Advertiment: La data de publicació vàlida als efectes jurídics d'aquest ANUNCI és la que figura al Tauler físic d'Anuncis de l'Ajuntament i/o als butlletins oficials corresponents.
Junta General SMHAU SA de 30 de juny de 1999. Extraordinària.
28/09/2011 08:58 - Registre de publicació
Data: 30/06/1999
Advertiment: La data de publicació vàlida als efectes jurídics d'aquest ANUNCI és la que figura al Tauler físic d'Anuncis de l'Ajuntament i/o als butlletins oficials corresponents.
Junta General EMTT SA de 30 de juny de 1999. Extraordinària.
28/09/2011 09:37 - Registre de publicació
Data: 30/06/1999
Advertiment: La data de publicació vàlida als efectes jurídics d'aquest ANUNCI és la que figura al Tauler físic d'Anuncis de l'Ajuntament i/o als butlletins oficials corresponents.
Junta General EAMT SA de 28 d'abril de 1999
28/09/2011 09:38 - Registre de publicació
Data: 28/04/1999
Advertiment: La data de publicació vàlida als efectes jurídics d'aquest ANUNCI és la que figura al Tauler físic d'Anuncis de l'Ajuntament i/o als butlletins oficials corresponents.
Junta General EMMCT SA de 28 d'abril de 1999
28/09/2011 09:38 - Registre de publicació
Data: 28/04/1999
Advertiment: La data de publicació vàlida als efectes jurídics d'aquest ANUNCI és la que figura al Tauler físic d'Anuncis de l'Ajuntament i/o als butlletins oficials corresponents.
Junta General EMDET SA de 28 d'abril de 1999
28/09/2011 09:39 - Registre de publicació
Data: 28/04/1999
Advertiment: La data de publicació vàlida als efectes jurídics d'aquest ANUNCI és la que figura al Tauler físic d'Anuncis de l'Ajuntament i/o als butlletins oficials corresponents.
Junta General ESPIM SA de 28 d'abril de 1999
28/09/2011 09:40 - Registre de publicació
Data: 28/04/1999
Advertiment: La data de publicació vàlida als efectes jurídics d'aquest ANUNCI és la que figura al Tauler físic d'Anuncis de l'Ajuntament i/o als butlletins oficials corresponents.
Junta General SMHAU SA de 28 d'abril de 1999
28/09/2011 09:40 - Registre de publicació
Data: 28/04/1999
Advertiment: La data de publicació vàlida als efectes jurídics d'aquest ANUNCI és la que figura al Tauler físic d'Anuncis de l'Ajuntament i/o als butlletins oficials corresponents.

Seu Electrònica