Data i hora oficial: dilluns 25 de maig de 2020, 10:09:13
Sincronitza Interrupcions

Actes i acords d'òrgans col·legiats

 

Juntes generals de les empreses municipals

585 publicacions d'actes i acords
Junta General EAMT SA d'11 de desembre de 2000. Extraordinària.
27/09/2011 14:47 - Registre de publicació
Data: 11/12/2000
Advertiment: La data de publicació vàlida als efectes jurídics d'aquest ANUNCI és la que figura al Tauler físic d'Anuncis de l'Ajuntament i/o als butlletins oficials corresponents.
Junta General EMMCT SA d'11 de desembre de 2000. Extraordinària.
27/09/2011 14:48 - Registre de publicació
Data: 11/12/2000
Advertiment: La data de publicació vàlida als efectes jurídics d'aquest ANUNCI és la que figura al Tauler físic d'Anuncis de l'Ajuntament i/o als butlletins oficials corresponents.
Junta General EMDET SA d'11 de desembre de 2000. Extraordinària.
27/09/2011 14:48 - Registre de publicació
Data: 11/12/2000
Advertiment: La data de publicació vàlida als efectes jurídics d'aquest ANUNCI és la que figura al Tauler físic d'Anuncis de l'Ajuntament i/o als butlletins oficials corresponents.
Junta General SMHAU SA d'11 de desembre de 2000. Extraordinària.
27/09/2011 14:49 - Registre de publicació
Data: 11/12/2000
Advertiment: La data de publicació vàlida als efectes jurídics d'aquest ANUNCI és la que figura al Tauler físic d'Anuncis de l'Ajuntament i/o als butlletins oficials corresponents.
Junta General EMTTT SA d'11 de desembre de 2000. Extraordinària.
28/09/2011 08:46 - Registre de publicació
Data: 11/12/2000
Advertiment: La data de publicació vàlida als efectes jurídics d'aquest ANUNCI és la que figura al Tauler físic d'Anuncis de l'Ajuntament i/o als butlletins oficials corresponents.
Junta General ESPIM SA de 10 d'octubre de 2000. Extraordinària.
28/09/2011 08:47 - Registre de publicació
Data: 10/10/2000
Advertiment: La data de publicació vàlida als efectes jurídics d'aquest ANUNCI és la que figura al Tauler físic d'Anuncis de l'Ajuntament i/o als butlletins oficials corresponents.
Junta General EAMT SA de 27 de juny de 2000
28/09/2011 08:47 - Registre de publicació
Data: 27/06/2000
Advertiment: La data de publicació vàlida als efectes jurídics d'aquest ANUNCI és la que figura al Tauler físic d'Anuncis de l'Ajuntament i/o als butlletins oficials corresponents.
Junta General EMMCT SA de 27 de juny de 2000
28/09/2011 08:48 - Registre de publicació
Data: 27/06/2000
Advertiment: La data de publicació vàlida als efectes jurídics d'aquest ANUNCI és la que figura al Tauler físic d'Anuncis de l'Ajuntament i/o als butlletins oficials corresponents.
Junta General EMDET SA de 27 de juny de 2000
28/09/2011 08:48 - Registre de publicació
Data: 27/06/2000
Advertiment: La data de publicació vàlida als efectes jurídics d'aquest ANUNCI és la que figura al Tauler físic d'Anuncis de l'Ajuntament i/o als butlletins oficials corresponents.
Junta General ESPIM SA de 27 de juny de 2000
28/09/2011 08:50 - Registre de publicació
Data: 27/06/2000
Advertiment: La data de publicació vàlida als efectes jurídics d'aquest ANUNCI és la que figura al Tauler físic d'Anuncis de l'Ajuntament i/o als butlletins oficials corresponents.

Seu Electrònica